CRYPTIC ~ CÔ GÁI TRONG THƯ VIỆN

Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người trông thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đi thẳng xuống đó để tìm xem một số truyện. Lúc đang nhìn ngắm chỗ sách đó thì tôi thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy nhưng không dám. Cuối cùng tôi chỉ lựa ra vài cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.